Tuyển Dụng

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ C.Ty DV Bảo vệ Thăng Long 24 tiếp tục tuyển nhân viên bảo vệ làm việc tại các mục tiêu: Siêu thị, cơ
Cty Thăng long 24 Cần tuyển 10 nhân viên làm việc tại Bảo Hiểm Xã Hội Quận 4 thời gian làm việc từ 6h – 18h và từ 18h –