Thăm Dò Ý Kiến

Bạn thấy dịch vụ của Thăng Long 24 như thế nào

Tuyệt vời
Tốt
Khá
Cần cải thiện thêm

Nhập mã

Xem kết quả

Video Giới Thiệu
Video Giới Thiệu
Video Giới Thiệu
Video Giới Thiệu
Video Giới Thiệu
Đối tác trái
  • uploads/web/ads/qc_banner_0.89210200_1346400253.jpg
  • uploads/web/ads/qc_banner_0.97335200_1346400273.jpg
  • upload/web/21/2145/slide/2014/07/27/04/00/140645161331.jpg
  • uploads/web/ads/qc_banner_0.71816900_1346400301.jpg
  • uploads/web/ads/qc_banner_0.42854800_1346400315.jpg
  • uploads/web/ads/qc_banner_0.53829900_1346400389.jpg

GIỚI THIỆU CÁC LỌAI HÌNH DỊCH VỤ

INTRODUCTION OF SECURITY SERVICES

 

I. DỊCH VỤ TUẦN TRA KIỂM SÓAT AN NINH

I. SECURITY PATROL SERVICE

 

     1. Phương thức họat động

     1. Mode of operation

 

          Nhóm các chuyên gia bảo vệ đến kiểm tra mục tiêu của Quý khách một cách bất thường không theo qui luật. Tiến hành kiểm tra các đối tượng trong mục tiêu như con người và tài sản. Phát hiện các nguy cơ, hiểm họa đang xảy ra hoặc còn tiềm ẩn. Phát hiện các sai phạm của các đối tượng đang làm việc trong mục tiêu đặc biệt là lực lượng bảo vệ của khách hàng. Giải quyết, xử lý các sự cố, tư vấn báo cáo cho khách hàng hoặc trực tiếp huấn luyện tại chỗ, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ đơn vị chủ quản

          A group of security experts shall provide casual check at your site on such objects as people, properties. Detect risks or disasters having took place or being implicit. Detect wrong doings of those working at the site, especially of available security of the clients. Resolve incidents, advise and make report to the clients or directly train at scene to enhance professional skills for your own security team.

 

     2. Lợi ích của khách hàng

     2. Benefit of the clients

          Những nhân viên đến kiểm tra mục tiêu là những chuyên gia bảo vệ hàng đầu Việt Nam hiện nay – các báo cáo tư vấn trung thực, khách quan, chuyên nghiệp. Chương trình huấn luyện nhân viên bảo vệ hiện đại sát với thực tế - kiểm tra bất thường, không theo qui luật bắt buộc, các đối tượng được kiểm tra phải làm việc tốt trong mọi thời điểm hoặc kẻ gian khó lên kế họach phạm tội – tránh được sự thông đồng, lơ là, nể nang giữa nhân viên bảo vệ và nhân viên của chủ quản. Tiết kiệm thời gian, tạo sự yên tâm để tòan tâm tòan ý cho công việc kinh doanh của các cấp lãnh đạo chủ quản – vẫn duy trì lực lượng bảo vệ tự tuyển với chi phí thấp.

         Those carrying out check at the site are present leading experts in Vietnam – Security reports shall be made truly and professionally. The guard training program is modern and practical – casual check shall keep the those subject to security check working well in every points of time and evildoers shall hardly have a least opportunity to set up a crime plan – this is to avoid inattention, connivance or indulgent treatment between security guards and  client’s employees. To save time and create reliability for the leaders to pay attention to their business – to maintain their own recruited security force with low expense.

 

Chi phí dịch vụ thấp: 6.000.000vnd/ tháng (sáu triệu đồng)

      Low service fee: 6,000,000 VND/month (Six million VND)

 

 

 

     II. DỊCH VỤ CUNG CẤP NHÂN VIÊN BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

     II. PROFESSIONAL SECURITY GUARD SUPPLY SERVICE

         

          Quý khách hàng muốn thay thế tòan bộ hay một phần lực lượng bảo vệ của mình, Công ty Bảo vệ Thăng Long Hai Mươi Bốn sẵn sàng cung cấp lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp làm việc 24/ 24 giờ cho Quý khách.

           In case that the clients need to replace his partial or whole security force. Thang Long 24 Security Service Company Limited, shall be willing to supply a professional security force working 24 hours per day.

          Mô hình làm việc: Nhân viên bảo vệ Thăng Long Hai Mươi Bốn làm việc độc lập hoặc phối kết hợp làm việc với lực lượng bảo vệ của đơn vị chủ quản để bảo vệ mục tiêu.

            Model of work: ThangLong 24 security guards shall work independently or in coordination with security team of the clients to protect the site.

         

            Lưu ý: Khách hàng hãy so sánh chi phí cho một nhân viên bảo vệ cghuyên nghiệp và nhân viên bảo vệ tự tuyển với các chi phí bao gồm (lương, thưởng quí, năm, BHXH, BHYT, bảo hiểm nhân mạng, trang thiết bị, đồng phục, máy móc an ninh, công cụ hỗ trợ, văn phòng phẩm, chi phí quản lý, các rủi ro có thể xảy ra, phép, lẽ tết, ốm đau, trợ cấp thôi việc,… để có thể thấy được tính ưu việt khi sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.

            Attention: You should make a comparison between a professional guard and a self – recruited guard with fees including salary, reward every quarter and every year, social insurance, health insurance,  life insurance, uniform, security equipment, supporting tools, stationeries, administration fee and other possible risks such as leave, sickness, unemployment allowance, etc. in order to get an optimal solution of professional security services.

         

            Tuy nhiên, chi phí hợp lý chưa phải là ưu thế vượt trội khi sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp mà còn nhiều lợi ích vô hình khác dành cho quý khách.

            However, reasonable fee is not a predominant priority to use professional security services but other intangible benefits saved for the clients.

 

     III. DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỈ HUY MỤC TIÊU

     III. SECURITY SITE LEADER SUPPLY SERVICE

 

          Quý khách hàng muốn duy trì lực lượng bảo vệ tự tuyển nhưng có nhu cầu cho các nhân viên bảo vệ của mình được tiếp cận và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp - qui trình làm việc chuyên nghiệp; được giám sát, kiểm tra theo phong cách chuyên nghiệp; được quản lý chặt chẽ chuyên nghiệp; được huấn luyện, đào tạo bài bản chuyên nghiệp; được tiếp cận với các kinh nghiệm về công tác an ninh, bảo vệ hàng đầu.

         Tất cả những mong muốn trên sẽ được đáp ứng khi quý khách hàng sử dụng nhân viên chỉ huy lực lượng bảo vệ là những nhân viên chỉ huy chuyên nghiệp của Công ty bảo vệ Thăng Long Hai Mươi Bốn.

         The clients want to maintain self-recruited security force and are in need of letting their security guards to access and work in: a professional security environment – professional procedures – being subject to professional surveillance and check – being managed professionally and closely – being professionally trained – being able to access experience  of leading security  performance.

         All aforesaid requirements shall be met when you use professional security site leaders of  Thang Long 24 Security Service Company Limited.

 

IV. DỊCH VỤ CUNG CẤP THIẾT BỊ AN NINH

      IV. SECURITY EQUIPMENT SUPPLY  SERVICE.

 

          Công ty bảo vệ Thăng Long Hai Mươi Bốn cung cấp dịch vụ: bán thiết bị an ninh,; khảo sát, thiết kế, lắp đặt các hệ thống an ninh, an tòan, hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống camera giám sát, hệ thống chống đột nhập, các thiết bị an ninh an tòan sử dụng cho lực lượng bảo vệ.

          Thang Long 24 Security Service Company Limited, supply services in: selling security equipment, carrying security survey, designing, installing security systems including fire alarm, firefighting system – monitoring camera system – anti-intrusion system – other security equipments for security force.

 

V. DỊCH VỤ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN BẢO VỆ

      V. SECURITY GUARD TRAINING SERVICE

 

          Công ty chúng tôi giúp cho các đơn vị có cơ hội chuẩn hóa đội ngũ bảo vệ tại đơn vị  minh theo qui định của pháp luật thông qua các đơn vị, tổ chức cho nhân viên bảo vệ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ do công ty chúng tôi liên kết đào tạo với các đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Công An.

We help enterprises a chance to standardize their security force at site in accordance with applicable laws through sending their guards to our courses of security professional skills held in association with authorized  agencies under Ministry of Public Security.

 

 

VI  . DỊCH VỤ BẢO VỆ SỰ KIỆN

      VI . EVENT PROTECTION SERVICE

 

Bảo vệ các chương trình ca nhạc, biểu diễn thời trang, hội ngộ khách hàng, họp báo, hội chợ, triển lãm, lễ khai trương,….

Protecting music programs, fashion presentation, customer conferences, press conferences, fairs, exhibitions, inaugurations, etc.

 

VII.  DỊCH VỤ ÁP TẢI

      VII . ESCORT SERVICE

 

Áp tải vận chuyển tiền; áp tải vận chuyển hàng hóa đặc biệt, giá trị cao (mục tiêu di động)

Escorting of money transport. Escorting transport of special, high valuable goods (mobile site).

 

 

VIII. DỊCH VỤ BẢO VỆ YẾU NHÂN

      VIII . VIP SECURITY SERVICE

 

Bảo vệ chính khách; bảo vệ các đòan khách tham quan, du lịch; bảo vệ ca sỹ, diễn viên

Insuring security to statesmen, tourism groups, singers, artists.

 

IX. DỊCH VỤ BẢO VỆ PHI VẬT THỂ

      IX. NON-OBJECT SECURITY SERVICE

 

Bảo vệ uy tín, thương hiệu, thông tin cho khách hàng

Insuring security to prestige, trademark, information of the clients.

 

 

          Trên đây là càc thông tin và các lọai hình dịch vụ bảo vệ của Công ty bảo vệ Thăng Long Hai Mươi Bốn. Chúng tôi mong muốn có được sự hợp tác với quý khách hàng và sẵn sàng trả lời bất cứ thắc mắc nào của quý khách thông qua các số điện thọai:

Ông Hà Văn Tự             : 0973 875 757

Ông Bùi Thiện Cường  : 0913 670 274

Ông Lâm Thanh Phong : 0972 675 757

           Above is information on security service of Thang Long 24 Security Service Company Limited. We always would like to cooperate with you and be willing to reply all of your enquiries through following numbers:

Mr. Ha Van Tu            : 0973 875 757

Mr. Bui Thien Cuong    : 0913 670 274

Mr. Lam Thanh Phong : 0972 675 757

 

          Trân trọng!

          Sincerely yours!

Đối tác dưới