Thăm Dò Ý Kiến

Bạn thấy dịch vụ của Thăng Long 24 như thế nào

Tuyệt vời
Tốt
Khá
Cần cải thiện thêm

Nhập mã

Xem kết quả

Video Giới Thiệu
Video Giới Thiệu
Video Giới Thiệu
Video Giới Thiệu
Video Giới Thiệu
Đối tác trái
  • uploads/web/ads/qc_banner_0.89210200_1346400253.jpg
  • uploads/web/ads/qc_banner_0.97335200_1346400273.jpg
  • upload/web/21/2145/slide/2014/07/27/04/00/140645161331.jpg
  • uploads/web/ads/qc_banner_0.71816900_1346400301.jpg
  • uploads/web/ads/qc_banner_0.42854800_1346400315.jpg
  • uploads/web/ads/qc_banner_0.53829900_1346400389.jpg

Trong quá trình thực hiện dịch vụ cho Quí đơn vị, Công ty bảo vệ Thăng Long Hai Mươi Bốn còn cung cấp dịch vụ khác liên quan đến việc đảm bảo, duy trì an ninh, trật tự, an tòan như sau: 

- Khảo sát, thiết kế lắp đặt các hệ thống an ninh, an toàn; hệ thống camera giám sát, hệ thống chống đột nhập

 

                         

 

 

- Cung cấp các thiết bị an ninh, an toàn sử dụng cho lực lượng bảo vệ.

* Bộ đàm:

 

* Máy rà phát hiện kim lọai:

 

* Roi, súng:

 

* Máy bấm vòng tuần tra:

 

 

 

Đối tác dưới